A czy ty akceptujesz przemoc wobec dzieci?

alienacja rodzicielska to przemoc - stop przemocy!

postępowanie matki poważnie zagraża dobru dzieci
postawy matki godzą w dobro dzieci, krzywdzą ich
z uwagi na zaburzony rozwój małoletnich i silnie zagrożone ich dobro, wskazana jest zmiana ich środowiska zamieszkania
wskazana jest zmiana miejsca zamieszkania małoletnich na pobyt pod opieką ojca
spotkania matki z dziećmi początkowo powinny odbywać się przy udziale kuratora

fragmenty z opinii biegłych sądowych psychologów i pedagogów OZSS nt. matki z Pomiechówka

Obejrzyj kilkuminutowy spot aby zrozumieć choć w części czym jest alienacja rodzicielska. Przemoc bez siniaków.
Takie działania wobec dziecka stosuje rodzic alienujący, dla którego dziecko jest narzędziem zemsty wobec byłego partnera, a niejdonokrotnie to dziecko jest także gwarantem utrzymania finansowego.


alienacja rodzicielskaKto powinien zadbać o dobro dziecka gdy rodzic je krzywdzi?